Krajina břidlice pořádá v rámci akce Týden geoparků 2021 řadu aktivit! Plakát ke stažení najdete pod obrázkem!
  • Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Polski

Jste zde

PŘÍRODNÍ PARK BYSTŘICKO

Přírodní park Údolí Bystřice – ohrožené druhy rostlin a živočichů; kamenná moře a sutě; Malý Rabštýn v údolí řeky Bystřice, 40 m vysoká okrajová skála s 28 jištěnými cestami; přírodní památka Kamenné proudy u Domašova, maloplošné chráněné území; u Města Libavá a Domašova nad Bystřicí mrazové sruby; zajímavé mosty a tunely železniční tratě Olomouc – Krnov; mezi zastávkami Jívová – Hrubá Voda – Smilov je divoké údolí řeky Bystřice, četné skalní výchozy, haldy, bývalé podzemní a povrchové břidlicové lomy; Činný břidlicový lom Jívová; Velká Bystřice – kostel s gotickým kněžištěm, přestavěn do barokního slohu koncem 17. stol.; poutní místo Svatý Kopeček, chrám Navštívení Panny Marie; nedaleko Zoologická zahrada Olomouc; část území přírodního parku lze zhlédnout po NS, délka 7,1 km; územím přírodního parku vede síť cyklostezek. Hrubá Voda – obec s bohatou historií dobývání břidlice v povrchových a podzemních lomech – břidlicový lom; systém podzemních lomů štola Klára a štola Libor je významnou lokalitou zimování netopýrů; místo bývalé mlýnice na břidlici; Park Sportu Hrubá Voda – součástí bobová dráha 850 m; zajímavá nádražní budova; Hlubočky – Fun Park Hlubočky pro terénní minikáry, trasy několika obtížností o délce cca 600 m. Bělkovické údolí – Údolím protéká Trusovický potok, pramenící na jv. svahu kopce Pomezí; v údolí Těšíkovská kyselka, zemito–alkalická kyselka, pramen je znám od r. 1678; cestou do Bělkovic hezké břidlicové stěnové lomy a kamenná moře; odbočka z údolí směr Horní Bouda – Šifrová jáma, zajímavé místo podzemní těžby břidlice se štolou, opěrnými zdmi a ruinami technických budov včetně náhonu z břidlice; v okolí suťové lesy; Činný drobový lom; Jívová – v centru barokní kostel sv. Bartoloměje; hrad Tepenec – odkrajován velkolomem, dnes málo patrný zbytek původního přikopu a valu. Dolany – Kartouzka, lokalita se zříceninou kartuziánského kláštera, zvaná Kartouzka; Golfový areál Véska – k dispozici je profesionální osmnáctijamkové a devítijamkové hřiště a cvičné plochy.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer